Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

here

คำแปล

ที่นี่

Your
dog
is
here
.

หมาของคุณอยู่ที่นี่

2 ความคิดเห็น

We
will
be
here
tomorrow
.

พวกเราจะอยู่ที่นี่วันพรุ่งนี้

She
also
sleeps
here
.

เธอก็นอนที่นี่ด้วย

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน