Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

heart

คำแปล

หัวใจ

She
found
the
key
to
my
heart
.

เธอพบกุญแจสู่หัวใจของผม

Open
your
heart
!

เปิดใจของคุณ!

A
heart
is
red
.

หัวใจสีแดง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน