Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

hat

คำแปล

หมวก

Our
hat

หมวกของพวกเรา

My
hat

หมวกของฉัน

Her
hat

หมวกของเธอ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน