Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

guide

คำแปล

ไกด์, ผู้นำเที่ยว

The
guide
is
for
you
.

ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ

1 ความคิดเห็น

The
guide
is
for
you
.

ผู้นำเที่ยวคนนี้สำหรับคุณ

1 ความคิดเห็น

I
need
a
guide
in
Brazil
.

ฉันต้องการผู้นำเที่ยวคนหนึ่งในประเทศบราซิล

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย