Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. guard

guard

คำแปล

ยาม

You
work
as
a
guard
.

คุณทำงานเป็นยาม

0 ความคิดเห็น

You
work
as
a
guard
.

คุณทำงานเป็นยาม

0 ความคิดเห็น

You
work
as
a
guard
.

คุณทำงานเป็นยาม

0 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน