Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

group

คำแปล

กลุ่ม

Is
that
the
last
group
?

นั้นคือกลุ่มสุดท้ายใช่ไหม

Is
that
the
last
group
?

นั้นคือกลุ่มสุดท้ายใช่ไหม

This
is
a
group
.

นี่คือกลุ่มหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน