Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ground

คำแปล

สนาม, พื้นดิน

The
boy
eats
on
the
ground
.

เด็กผู้ชายคนนี้กินอยู่บนพื้นดิน

The
ground
is
brown
.

พื้นดินเป็นสีน้ำตาล

The
ground

พื้นดิน

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย