Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

green

คำแปล

สีเขียว

His
apple
is
green
,
her
apple
is
red
,
and
mine
is
yellow
.

แอปเปิ้ลของเขาเป็นสีเขียว แอปเปิ้ลของเธอเป็นสีแดง และของฉันเป็นสีเหลือง

6 ความคิดเห็น

We
eat
a
green
fish
.

พวกเรารับประทานปลาสีเขียว

1 ความคิดเห็น

We
have
a
green
plate
.

พวกเรามีจานสีเขียว

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน