Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gray

คำแปล

สีเทา

Orange
and
gray
are
colors
.

สีส้มและสีเทาเป็นสี

My
skirts
are
gray
.

กระโปรงของฉันสีเทา

The
horse
is
not
gray
.

ม้าไม่ได้เป็นสีเทา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน