Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grandfather

คำแปล

ปู่, ตา

I
eat
with
my
grandfather
.

ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

3 ความคิดเห็น

I
eat
with
my
grandfather
.

ฉันกินข้าวกับปู่ของฉัน

3 ความคิดเห็น

The
girl
has
a
grandfather
.

เด็กผู้หญิงมีปู่คนหนึ่ง

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย