Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

grade

คำแปล

ระดับ, เกรด

It
is
a
good
grade
.

มันเป็นคะแนนที่ดี

The
grade

ระดับ

Our
grades
are
on
the
teacher
's
desk
.

คะแนนของพวกเราอยู่บนโต๊ะของคุณครู

การผันคำกริยาทั้งหมดของ grade

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igradegraded
he/she/itgradesgraded
you/we/theygradegraded
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน