Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gone

คำแปล

I
have
gone
to
the
park
yesterday
.

ฉันได้ไปที่สวนแห่งนั้นเมื่อวานนี้

My
dad
has
gone
out
.

พ่อของฉันได้ออกไปข้างนอก

She
has
gone
to
school
.

เธอได้ไปโรงเรียน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ go

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igowent
he/she/itgoeswent
you/we/theygowent

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน