Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

global

คำแปล

ทั่วโลก, สากล

The
search
is
global
.

การค้นหานี้มีอยู่ทั่วโลก

I
like
the
global
calendar
.

ฉันชอบปฏิทินสากล

It
is
a
global
system
.

มันคือระบบสากล

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน