Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

giving

คำแปล

She
likes
giving
her
sister
a
book
.

เธอชอบการให้หนังสือเล่มหนึ่งกับพี่สาวของเธอ

I
like
giving
her
an
apple
.

ฉันชอบการให้แอปเปิ้ลลูกหนึ่งกับเธอ

I
like
giving
you
a
rose
.

ฉันชอบให้ดอกกุหลาบดอกหนึ่งกับคุณ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ give

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igivegave
he/she/itgivesgave
you/we/theygivegave

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน