Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

given

คำแปล

She
has
given
me
a
shirt
.

เธอได้ให้เสื้อเชิ้ตตัวหนึ่งกับฉัน

She
has
given
him
a
watch
.

เธอได้ให้นาฬิกาเรือนหนึ่งกับเขา

He
has
given
me
this
car
.

เขาได้ให้รถยนต์คันนี้กับฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ give

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igivegave
he/she/itgivesgave
you/we/theygivegave

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน