Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

give

คำแปล

ให้

They
give
us
the
book
.

พวกเขาให้หนังสือกับพวกเรา

1 ความคิดเห็น

They
give
me
rice
.

พวกเขาให้ข้าวกับฉัน

2 ความคิดเห็น

My
uncle
will
give
me
an
orange
.

คุณลุงของฉันจะให้ส้มผลหนึ่งฉัน

2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ give

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igivegave
he/she/itgivesgave
you/we/theygivegave

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน