Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gets

คำแปล

He
gets
out
.

เขาออกไป

1 ความคิดเห็น

The
elephant
gets
fruit
.

ช้างตัวนี้ได้ผลไม้

He
gets
off
the
horse
.

เขาลงจากม้าตัวนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ get

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน