Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

get

คำแปล

เข้าใจ, ได้รับ

Your
tea
will
get
cold
if
you
do
not
drink
it
soon
.

น้ำชาของคุณจะเย็นถ้าคุณไม่ดื่มมันเร็วๆนี้

We
will
get
there
in
two
hours
.

พวกเราจะถึงที่นั่นภายในสองชั่วโมง

This
way
you
will
not
get
lost
on
the
site
.

แบบนี้คุณจะไม่หลงทางในสถานที่นี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ get

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igetgot
he/she/itgetsgot
you/we/theygetgot

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน