Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

gave

คำแปล

They
gave
me
a
tomato
.

พวกเขาได้ให้มะเขือเทศผลหนึ่งกับฉัน

He
gave
me
a
watch
.

เขาได้ให้นาฬิกาเรือนหนึ่งกับฉัน

They
gave
me
food
.

พวกเขาได้ให้อาหารกับฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ give

บุคคลปัจจุบันอดีต
Igivegave
he/she/itgivesgave
you/we/theygivegave

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน