Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

future

คำแปล

อนาคต

Which
man
is
your
future
husband
?

ผู้ชายคนไหนคือสามีในอนาคตของคุณ

You
are
my
future
husband
.

คุณเป็นสามีในอนาคตของฉัน

She
is
my
future
wife
.

เธอคือภรรยาในอนาคตของผม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน