Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

from

คำแปล

ตั้งแต่, จาก

The
man
is
from
Paris
.

ผู้ชายคนนี้มาจากปารีส

1 ความคิดเห็น

Are
you
from
France
?

คุณมาจากประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่า

I
am
from
Germany
.

ฉันมาจากประเทศเยอรมัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน