Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

friday

คำแปล

วันศุกร์

Friday
?

วันศุกร์ไหม

3 ความคิดเห็น

Friday
?

วันศุกร์ไหม

3 ความคิดเห็น

I
like
Fridays
.

ฉันชอบวันศุกร์

0 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน