Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

four

คำแปล

สี่

Five
,
four
,
three
,
two
,
one

ห้า สี่ สาม สอง หนึ่ง

2 ความคิดเห็น

Four
men
drink
milk
.

ผู้ชายสี่คนดื่มนม

12 ความคิดเห็น

Four
plates

จานสี่ใบ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน