Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

found

คำแปล

She
had
found
my
wallet
.

เธอได้พบกระเป๋าเงินของฉัน

1 ความคิดเห็น

I
found
out
that
it
will
be
ready
soon
.

ฉันพบว่ามันจะพร้อมเร็วๆนี้

He
found
my
wallet
.

เขาเจอกระเป๋าเงินของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ find

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifindfound
he/she/itfindsfound
you/we/theyfindfound

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน