Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

forced

คำแปล

I
have
forced
them
to
study
.

ฉันได้บังคับพวกเขาให้เรียนหนังสือ

I
have
not
forced
you
to
do
anything
.

ฉันไม่ได้บังคับคุณให้ทำอะไร

She
has
forced
me
to
swim
.

เธอได้บังคับฉันให้ว่ายน้ำ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ force

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iforceforced
he/she/itforcesforced
you/we/theyforceforced
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน