Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fits

คำแปล

The
hat
fits
him
perfectly
.

หมวกใบนี้เข้ากับเขาอย่างไม่มีที่ติ

It
fits
him
perfectly
.

มันพอดีตัวเขาอย่างไม่มีที่ติ

The
dress
fits
you
very
well
.

เดรสตัวนี้พอดีตัวคุณมาก

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fit

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifitfitted
he/she/itfitsfitted
you/we/theyfitfitted
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน