Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

first

คำแปล

ก่อน, แรก

Her
first
child
is
a
boy
.

ลูกคนแรกของเธอเป็นเด็กผู้ชาย

My
first
wife

ภรรยาคนแรกของฉัน

I
like
your
first
name
.

ฉันชอบชื่อของคุณ

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน