Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finished

คำแปล

These
are
the
books
that
I
finished
.

พวกนี้คือหนังสือที่ฉันอ่านจบแล้ว

The
class
finished
.

ชั้นเรียนจบแล้ว

We
finished
.

พวกเราจบ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ finish

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifinishfinished
he/she/itfinishesfinished
you/we/theyfinishfinished
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน