Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

finally

คำแปล

สุดท้ายนี้, ในที่สุด

Finally
tomorrow
is
Friday
.

ในที่สุดวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันศุกร์

Finally
we
pay
the
man
.

ในที่สุดพวกเราก็จ่ายผู้ชายคนนี้

Finally
!

ในที่สุด

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน