Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

final

คำแปล

สุดท้าย

We
are
at
the
final
stage
.

พวกเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย

What
is
your
final
answer
?

คำตอบสุดท้ายของคุณคืออะไร

It
is
the
final
stage
.

มันคือขั้นตอนสุดท้าย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน