Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fell

คำแปล

A
fork
fell
off
the
table
.

ส้อมคันหนึ่งตกจากโต๊ะตัวนี้

He
fell
off
the
horse
.

เขาตกจากม้าตัวนี้

I
fell
into
the
water
.

ฉันตกลงในน้ำ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ fall

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ifallfell
he/she/itfallsfell
you/we/theyfallfell

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • The fall

    4 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน