Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

fashion

คำแปล

แฟชั่น, ความนิยม

I
like
her
fashion
.

ฉันชอบแฟชั่นของเธอ

My
world
is
fashion
.

โลกของฉันคือแฟชั่น

The
fashion

แฟชั่น

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน