Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

farm

คำแปล

ฟาร์ม

It
is
a
cat
from
the
farm
.

มันคือแมวจากฟาร์ม

They
like
the
farm
.

พวกเขาชอบฟาร์มนี้

He
goes
to
the
farm
.

เขาไปที่ฟาร์มนี้

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน