Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน
  1. พจนานุกรม
  2. fall

fall

คำแปล

ฤดูใบไม้ร่วง

The
fall

ฤดูใบไม้ร่วง

4 ความคิดเห็น

The
fall

ฤดูใบไม้ร่วง

4 ความคิดเห็น

The
fall

ฤดูใบไม้ร่วง

4 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • The fall

    4 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน