Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

exist

คำแปล

มีอยู่

That
car
does
not
exist
.

รถคันนั้นไม่มีอยู่จริง

Do
we
exist
?

พวกเรามีอยู่จริงไหม

He
does
not
exist
.

เขาไม่มีอยู่จริง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน