Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

ever

คำแปล

เคย

Is
he
ever
here
with
you
?

เขาอยู่ที่นี่กับคุณบ้างไหม

Your
sister
is
as
beautiful
as
ever
.

พี่สาวของคุณดูสวยเช่นเคย

She
is
as
beautiful
as
ever
.

เธอดูสวยเช่นเคย

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน