Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

entered

คำแปล

We
entered
without
the
key
.

พวกเราได้เข้าโดยไม่มีกุญแจ

He
entered
my
room
.

เขาเข้ามาในห้องของฉัน

He
entered
my
house
.

เขาเข้ามาในบ้านของฉัน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ enter

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ienterentered
he/she/itentersentered
you/we/theyenterentered
เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน