Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

enemies

คำแปล

ศัตรู

She
does
not
have
enemies
.

เธอไม่มีศัตรู

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน