Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eleven

คำแปล

สิบเอ็ด

I
am
eleven
years
old
.

ฉันอายุสิบเอ็ดปี

It
is
already
eleven
.

ห้าทุ่มแล้ว

Eleven
at
night

ห้าทุ่ม

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน