Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

elephants

คำแปล

ช้าง

Five
birds
and
three
elephants
.

นกห้าตัวและช้างสามตัว

1 ความคิดเห็น

Horses
and
elephants
are
animals
.

ม้าและช้างเป็นสัตว์

1 ความคิดเห็น

She
has
a
dog
,
not
two
elephants
.

เธอมีสุนัข ไม่ใช่ช้างสองตัว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน