Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

elephant

คำแปล

ช้าง (คำเอกพจน์)

She
has
an
elephant
.

เธอมีช้างตัวหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

The
elephant
drinks
water
.

ช้างดื่มน้ำ

1 ความคิดเห็น

I
have
an
elephant
.

ฉันมีช้างตัวหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน