Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

egg

คำแปล

ไข่

The
girl
eats
an
egg
.

เด็กผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง

1 ความคิดเห็น

An
egg

ไข่ฟองหนึ่ง

4 ความคิดเห็น

The
woman
eats
an
egg
.

ผู้หญิงคนนี้กินไข่ฟองหนึ่ง

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน