Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

eats

คำแปล

รับประทาน, กิน

การผันคำกริยาของeat

The
boy
eats
an
apple
and
I
eat
bread
.

เด็กผู้ชายคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งและฉันกินขนมปัง

2 ความคิดเห็น

I
eat
an
apple
and
she
eats
bread
.

ฉันกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่งและเธอกินขนมปัง

7 ความคิดเห็น

The
boy
eats
an
apple
.

เด็กผู้ชายคนนี้กินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

2 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ eat

บุคคลปัจจุบันอดีต
Ieatate
he/she/iteatsate
you/we/theyeatate

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน