Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drunk

คำแปล

She
has
not
drunk
beer
since
yesterday
.

เธอไม่ได้ดื่มเบียร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้

My
boyfriend
has
never
drunk
beer
.

แฟนของฉันไม่เคยได้ดื่มเบียร์

I
have
never
drunk
beer
.

ฉันไม่เคยได้ดื่มเบียร์

การผันคำกริยาทั้งหมดของ drink

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน