Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drive

คำแปล

ขับ

Drive
slowly
.

ขับช้าๆ

1 ความคิดเห็น

I
want
to
drive
.

ฉันอยากขับรถ

1 ความคิดเห็น

You
drive
the
car
however
much
you
want
.

คุณขับรถคันนี้มากเท่าที่คุณต้องการ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน