Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

drinking

คำแปล

The
four
men
are
drinking
milk
.

ผู้ชายสี่คนนี้กำลังดื่มนมอยู่

We
are
drinking
juice
.

พวกเรากำลังดื่มน้ำผลไม้อยู่

She
is
drinking
milk
.

เธอกำลังดื่มนมอยู่

การผันคำกริยาทั้งหมดของ drink

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idrinkdrank
he/she/itdrinksdrank
you/we/theydrinkdrank

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน