Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dress

คำแปล

เดรส, ชุดกระโปรง

I
wear
her
dress
.

ฉันใส่ชุดกระโปรงของเธอ

2 ความคิดเห็น

I
wear
a
dress
.

ฉันใส่ชุดกระโปรง

3 ความคิดเห็น

Her
dress

ชุดกระโปรงของเธอ

1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน