Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

dress

คำแปล

ชุดกระโปรง, เดรส

I
wear
her
dress
.

ฉันใส่ชุดกระโปรงของเธอ

2 ความคิดเห็น

I
wear
a
dress
.

ฉันใส่ชุดกระโปรง

3 ความคิดเห็น

Her
dress

ชุดกระโปรงของเธอ

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย