Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

does

คำแปล

คำกริยาช่วย ไม่ต้องแปล

การผันคำกริยาของdo

What
properties
does
it
have
?

มันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

0 ความคิดเห็น

Your
question
does
not
have
an
answer
.

คำถามของคุณไม่มีคำตอบ

2 ความคิดเห็น

Does
the
room
have
a
TV
?

ห้องนี้มีทีวีมั้ย

1 ความคิดเห็น

การผันคำกริยาทั้งหมดของ do

บุคคลปัจจุบันอดีต
Idodid
he/she/itdoesdid
you/we/theydodid

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน