Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

district

คำแปล

พื้นที่, เขต

The
artist
is
in
the
district
.

ศิลปินคนนี้อยู่ในเขตนี้

It
is
your
district
.

มันคือเขตของคุณ

The
district

เขต

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน