Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

director

คำแปล

ผู้กำกับ

My
father
is
the
director
.

พ่อของฉันคือผู้กำกับคนนี้

1 ความคิดเห็น

My
father
is
the
director
.

พ่อของฉันคือผู้กำกับคนนี้

1 ความคิดเห็น

Her
father
is
the
director
.

พ่อของเธอคือผู้กำกับคนนี้

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน